QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

És un mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots. Una mediació a temps evita la dilatació dels processos judicials, redueix la duresa del conflicte i minora el malestar de les persones afectades.

A causa dels seus múltiples avantatges, la mediació té una gran implantació a la majoria de països europeus i a d’altres, com ara Estats Units, Canadà o Argentina.

D’acord amb la Llei 15/2009, s’accedeix a la mediació a petició de les persones interessades o per indicació de l’autoritat judicial. Poden sol·licitar-la les persones que tenen capacitat i un interès legítim per a disposar de l’objecte de la mediació. Els menors d’edat, si tenen prou coneixement, i en tots els casos, els majors de dotze anys poden intervenir en els procediments de mediació que els afectin i, excepcionalment, poden instar la mediació.

En definitiva, la mediació és un recurs al servei del ciutadà que afavoreix una gestió constructiva del conflicte.


QUI ÉS EL MEDIADOR?

Les persones mediadores inscrites en el registres d'un Centre de Mediació de Catalunya tenen un títol universitari oficial, que complementen amb una preparació específica en tècniques mediadores que els converteix en experts en mediació.

Sens dubte, és una persona clau en tot aquest procés perquè té com a objectiu promoure el diàleg i facilitar que les persones arribin a acords que facin possible una solució vàlida per a tots, més ràpida i econòmica.

El mediador o mediadora no decideix ni imposa res a les parts, sinó que les escolta i les ajuda a trobar, per elles mateixes, la millor solució a través del diàleg.

La persona mediadora pot ser designada per les parts o per un Centre de Mediació de  Catalunya.

La intervenció de la persona mediadora fa possible que les persones puguin parlar del seu conflicte i cercar de forma conjunta una solució vàlida, responsable i beneficiosa per a tots.


EL COST DE NO UTILITZAR LA MEDIACIÓ

Un estudi del Parlament Europeu

 

QUINS BENEFICIS OBTENEN LES PARTS?

La mediació ajuda les persones a resoldre pacíficament els seus conflictes, fins i tot abans d’iniciar processos judicials.

Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que s’esforcen per trobar la millor resposta als problemes generats pel conflicte.

La mediació evita els llargs processos judicials i, per tant, redueix el desgast tant personal com material dels interessats i agilita l’actuació de la justícia.

La mediació fomenta el diàleg i reconeix el protagonisme a les parts, que s’impliquen en la recerca d’una solució útil per a tots.

 

Si voleu saber-ne més, podeu consultar la web de la Generalitat sobre mediació aquí

L’estudi assenyala que amb un 75% de taxa d’acords aconseguits en mediació, a Bèlgica s’estalvien aproximadament 330 dies (pràcticament un any) i 5.000 euros per disputa. A Itàlia s’estalvien aproximadament 860 dies (més de dos anys) i més de 7.000 euros per disputa.

Qui no s’ho vol estalviar?

Descarregar informe complet (en anglès)