38 arquitectes mediadors reben el títol de Mediadors professionals en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme

Aquest passat dia 30 de setembre, els 38 arquitectes que han cursat el Diploma universitari de postgrau de Mediació Professional en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme durant el curs 2014-2015, han rebut el el seu diploma acreditat per la Universitat Pompeu Fabra.

La Mediació és una segona professió a la que qualsevol persona universitària pot accedir cursant almenys 170 hores lectives i presencials de formació homologada per la Generalitat de Catalunya. 

Els arquitectes, i especialment els perits, avesats a treballar entorn del conflicte i a col.laborar amb la Justícia, poden aportar a la societat, a través de l'aplicació dels coneixements de Mediació i el seu propi bagatge professional, una ajuda important en la resolució dels  conflictes en general, i especialment els relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme, d'una forma més ràpida, efectiva, amistosa i econòmica que la via del litigi i els tribunals.

Al mateix temps poden ajudar a incrementar l'efectivitat i la satisfacció en processos participatius, de gestió del pensament comú i valoració objectiva de situacions. 

Probablement també siguin una via per resoldre problemes que quedarien enquistats perquè potser ningú els vol dur a judici, però no per això deixen d'existir i dificultar la vida als ciutadans. 

Al llarg del curs de 180 hores presencials els alumnes s'han entrenat en l'aplicació de tècniques de gestió del coneixement i les emocions, negociació, racionalització d'idees, conducció de grans grups, i reorientació de l'experiència del conflicte, problema o dilema, cap a una visió constructiva i de creixement. 

Aquesta formació i entrenament tan llarg són necessaris per a operar la pròpia transformació en el mateix Mediador, i fer-lo capaç de situar-se en una posició d'acompanyament professional i respecte a la llibertat de les parts. 

A partir d'ara, el Centre de Mediació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya s'obre al públic amb la voluntat de ser un referent de qualitat i col·laboració amb una societat cada vegada més sana i intel·ligent.