Justícia reforça l'impuls de la mediació amb la signatura d'un nou conveni amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

10-04-2015 12.51

  • El Departament de Justícia i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya han signat aquest matí un conveni amb l’objectiu d’impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes
  • Creix la xarxa de col·legis professionals que col·laboren amb el Departament de Justícia per fomentar la mediació
  • La signatura d’aquest Conveni contribueix a desenvolupar el Pla nacional per a l'impuls de la mediació a Catalunya, un dels eixos estratègics del Govern de la Generalitat

El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha signat avui un conveni de col·laboració amb el degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón, amb l’objectiu d’impulsar i difondre la mediació. Mitjançant la signatura d’aquest Conveni, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya es compromet a desenvolupar les funcions que, com a col·legi professional en l’àmbit de la mediació, estableix la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

 A partir d’ara, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya haurà de gestionar el registre de persones mediadores que hi estiguin col·legiades i comunicar-ne les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya; proposar al Centre de Mediació la persona mediadora quan les parts s’adrecin a aquest Col·legi professional, així com dur a terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores.

 En aquest darrer sentit, el Col·legi també es compromet a introduir en l’àmbit de la formació especialitzada l’estudi de les tècniques de mediació, de negociació i de resolució alternativa de conflictes, entre d’altres. Per la seva banda, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que depèn del Departament de Justícia, farà el seguiment de les actuacions de col·laboració que es duguin a terme en el marc d’aquest Conveni.

 Creix la xarxa de col·legis professionals que col·laboren amb la mediació

 La voluntat del Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, és fer créixer la xarxa de col·legis professionals que esdevinguin col·laboradors per impulsar la mediació al territori català i contribuir, a través d’ella, a facilitar-ne l’accés i el servei.

 Des del mes de gener de 2014, el Departament de Justícia ha consolidat la incorporació de col·legis professionals que representen diversos professionals del món de l'economia i l'empresa, com són els col·legis d'economistes, de censors jurats de comptes, d'administradors de finques, d'administradors de la propietat immobiliària i de gestors, ampliació que ha permès comptar amb la col·laboració d'altres agents més enllà dels que tradicionalment intervenien en la mediació. Amb la signatura d’aquest Conveni, el nombre de col·legis professionals que col·laboren amb el Departament de Justícia en l’àmbit de la mediació és de 13, fet que implica l’mpuls de la mediació des d’una nova vessant professional.

 La signatura d’aquest Conveni contribueix a desenvolupar el Pla nacional per a l'impuls de la mediació a Catalunya que es va presentar el passat mes de gener i que esdevé un dels eixos estratègics del Govern de la Generalitat. El Pla centra l’acció de Govern en sis objectius a assolir en els propers dos anys i, des de 2014, a través de diferents línies estratègiques de treball.

 Els principals objectius d’aquest Pla nacional són promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius, afavorir un veritable canvi cultural a favor de la mediació, fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució de conflictes, equilibrar el percentatge de conflictes resolt a través de la mediació en relació amb els litigis judicials, impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits privats i públics i millorar la qualitat de les mediacions.

Catalunya, pionera en la mediació

 Catalunya va ser la primera comunitat autònoma que va aprovar una llei de mediació familiar l’any 2001, la qual va ser un referent per a altres iniciatives autonòmiques, que, des d’aleshores, van aprovar les seves lleis.

 L’any 2009 es va aprovar la Llei 15/2009 en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat espanyol, que, d’una banda, ampliava l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estenia l’objecte de la mediació a la mediació civil en aquells casos en què es produeix una ruptura de la comunicació personal entre les parts quan aquestes han de mantenir relacions en el futur, com ara conflictes entre associacions i fundacions, en la convivència ciutadana i veïnal, en l’àmbit de la propietat horitzontal, etc.

Enllaç a la notícia original