PARTICIPACIÓ DE L'AAEPFMC EN EL 1R. CONGRÉS ESTATAL INTERPROFESSIONAL DE MEDIACIÓ A SABADELL

Redacció: Comitè de mediació

Els dies 10 i 11 de març, el CICAB va organitzar el primer Congrés Interprofessional de Mediació celebrat a Sabadell.

El Col·legi d’Arquitectes, a través de la seva Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors fou convidat a participar en l'esdeveniment, i, a part d'assistir-hi oficialment des de la representació de l'Agrupació, el Secretari de l’AAEPFMC, Ricardo Gómez Val va moderar la ponència de Isabel Viola sobre el “ClinHab”.

La trobada va ser profitosa i agradable, i prèviament a l'inici de les ponències, els representants de l'Agrupació van saludar als Ponents tot i per intercanviant visions sobre objectius comuns.

És destacable que el nombre d'arquitectes mediadors assistents a les diferents ponències i tallers del Congrés va ser significativa tant en quant a presència com a participació.

En el torn de preguntes es va suggerir a la taula estudiar una possible col·laboració de l’Agrupació amb el “ClinHab”, la qual cosa va recollir molt positivament la ponent Isabel Viola.


A continuació es reprodueix un resum de la ponència de temàtica relacionada amb la nostra àrea professional:

MEDIACIÓ RESIDENCIAL: L’EXPERIENCIA DEL “CLINHAB” EN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Ponent: Isabel Viola, Dra. en Dret i Mediadora - Professora titular Dret Civil de la UB

Moderador: Ricardo Gómez Val, Arquitecte - Secretari de l’AAEPFMC

La Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació residencial, “ClinHab”, forma part del Projecte “dret al Dret”, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona que ofereix un servei gratuït de consultes i informació en relació a les possibilitats de mediació residencial, evitant la judicialització dels conflictes relacionats amb arrendaments i préstecs hipotecaris.

Està integrada per professors de Dret privat, estudiants dels darrers cursos de Dret, voluntaris experts en dret immobiliari i préstecs hipotecaris i entitats socials relacionades amb l’habitatge.

Compleix un doble objectiu:

  • la formació d’estudiants
  • proporcionar informació al ciutadà que ho necessita

Atenen directament els estudiants amb el recolzament i assessorament dels advocats i experts que participen en la clínica.

Pel ciutadà de peu que accedeix al servei, la informació que se li ofereix suposa un apoderament per afrontar el conflicte. Surt informat de què i com ha de fer per poder gestionar la solució dels seus problemes.

Un cop feta la consulta atesa per estudiants i quan és necessari, l’equip format per tots els components del “ClinHab” estudien el cas i ofereixen un diagnòstic amb proposta d’actuació.

En el cas de conflictes hipotecaris se’ls dirigeix a “Ofideute” perquè faci la intermediació amb les entitats financeres.

En cas de diagnosticar al ciutadà la conveniència d’acudir a mediació, recomanen a un equip de mediadors, extern al servei, amb el que tenen un conveni signat.

Isabel Viola aporta una sèrie d’exemples de casos que comenta molt superficialment per manca de temps agrupats en tres apartats:

  • A.      Casos de propietaris en risc d’exclusió social afrontats mitjançant mediació
  • B.      Mediació de conflictes en arrendaments
  • C.      Casos de tècniques de negociació cooperativa

Reflexions finals:

  • La mediació en l’habitatge afavoreix que la relació personal i/o jurídica resti preservada o que acabi de forma pacífica
  • Les tècniques de negociació col·laborativa poden ser eficients per gestionar casos de conflictes residencials.
  • Els estudis universitaris són un espai idoni on incloure la mediació, els seu procés, les tècniques per formar als professionals del futur en la gestió positiva dels conflictes.