El Departament de Justícia obre a consulta pública prèvia la modificació del Codi civil de Catalunya per establir l’obligatorietat de la sessió informativa de mediació

justicia.jpg

 El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya i ha iniciat, així, els tràmits per establir l’obligatorietat de la sessió informativa de mediació en determinats conflictes familiars, amb l’objectiu de potenciar l’ús de la mediació i garantir que la ciutadania conegui la mediació com a mètode de resolució de conflictes, en conegui el procediment i pugui valorar-ne el seu ús en aquell conflicte en concret.

A aquest efecte, el Departament de Justícia ha obert una consulta pública prèvia sobre aquesta proposta de modificació legislativa per tal que els professionals vinculats amb la mediació (jutges i magistrats, advocats, mediadors, psicòlegs, treballadors socials, pedagogs, etc), així com institucions i organismes de l’àmbit públic o privat amb vinculació amb la mediació i la ciutadania en general pugui expressar la seva opinió.

 D’altra banda, la memòria aprovada també preveu modificar la Llei 15/2009 de mediació de l’àmbit del dret privat perquè el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya passi a dir-se Centre de Mediació de Catalunya. És l’organisme del Departament de Justícia que registra, forma i designa els mediadors. La nova denominació és més adient a les funcions d’aquest òrgan, que actua com a instrument per facilitar l’accés a la mediació a tots els ciutadans.

 L’aprovació d’aquesta memòria és el primer pas perquè el Govern acabi donant llum verda a un projecte de llei.

 La consulta és oberta fins al 31 d’octubre i podeu participar-hi a la consulta pública des d’aquest enllaç.